Γόμες και Αρμοί

Η Δ. Νικολάου πρωτοπορεί και στην διάθεση χημικών προϊόντων όπως γόμες και αρμούς.  Διαθέτη μια ολοκληρωμένη σειρά που ανταποκρίνεται σε πολλαπλές εφαρμογές.

Η σειρά αποτελείται από:

  • Γόμες και κολλητικά για κεραμικά
  • Γόμες και κολλητικά για πέτρες
  • Αρμούς δαπέδων και επικαλύψεων
  • Μονωτικά, Αδιάβροχα και Προστατευτικά χημικά
  • Προϊόντα για ετοιμασία υποστρωμάτων