Καπάκια Φρεατίων

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ είναι σε θέση να ανταποκριθεί απόλυτα στις ανάγκες σας με ματεμένα καλύμματα φρεατίων όλων των διαστάσεων και κλάσεωv. 

EΝ 124 Class A15 (1.5 τόνου)

 KAΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 

ΚΑΛΥΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

H  (mm)

 127X127mm 

 163X163mm

 200X200 mm

 20mm 

 182X182mm

 216X216mm 

250X250mm

20mm

 233X233mm

 265X265mm 

300X300mm

25mm

 270X270mm

 305X305mm 

350X350mm

25mm

 310X310mm

 360X360mm 

400X400mm

25mm

 354X354mm

 405X405mm 

450X450mm

30mm

 402X402mm

 450X450mm 

 500X500mm

30mm

 450X450mm

 500X500mm 

 530X530mm 

40mm

 600X600mm

 640X640mm 

 680X680mm 

42mm

ΕΝ 124 Class Β125 (12.5 τόνου)

 KAΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 

ΚΑΛΥΜΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

H  (mm)

 210X210mm 

 243X243mm 

300X300

 30mm 

 310X310mm

 340X340mm

400X400

30mm

 400X400mm 

 440X440mm

500X500

40mm