Κεραμίδια

Η επικάλυψη της στέγης με κεραμίδια αποτελεί ένα παραδοσιακό και καλαίσθητο τρόπο επικάλυψης.  Το κεραμίδι σαν υλικό είναι αδιαπέραστο από το νερό αλλά ταυτόχρονα έχει δυνατότητα αναπνοής, είναι άκαυστο και παρουσιάζει αρκετά μεγάλη θερμοχωρητικότητα.

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ εισάγει από την Ιταλία μια μεγάλη συλλογή από κεραμίδια διαφόρων τύπων και χρωματισμών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ISO 9001:2000 CE

Κεραμίδια Πορτογαλλικού Τύπου

  • Μήκος 40.7 εκ
  • Πλάτος 25.2 εκ
  • Τεμάχια ανά m2 14
  • Βάρος 3.1 kg το ένα
  • Βάρος ανα m2 43.4 kg

Κεραμίδια Γαλλικού Τύπου

  • Μήκος 41.1 εκ
  • Πλάτος 23.7 εκ
  • Τεμάχια ανά m2 14
  • Βάρος 3 kg το ένα
  • Βάρος ανα Μ2 42 kg