Τούβλα

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ διαθέτει Κυπριακά τούβλα από αναγνωρισμένα οπλοποιεία που ξεχωρίζουν για την άριστη ποιότητά τους και διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ.

Τα τούβλα αυτά έχουν μεγάλη αντοχή στην θραύση.  Είναι σημαντικό υλικό για την οικοδομή σας αφού πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια και προστασία από την υγρασία.  Υπάρχουν τα παραδοσιακά και θερμομονωτικά τούβλα.

Διαστάσεις:

  • 10x20x30 εκ
  • 10x25x30 εκ
  • 20x25x20 εκ
  • 20x25x30 εκ