Δομικό Πλέγμα

Ο ψυχρής εξέλασης επεξεργασμένος οπλισμός μικρού μεγέθους, τοποθετημένος σε μικρές αποστάσεις και με σωστό συνδυασμό, προσφέρει καλά διανεμημένο οπλισμό, ο οποίος είναι ανθεκτικότερος και οικονομικότερος, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών.

Διαθέτουμε δομικά πλέγματα κατηγορίας B500A (ΕΛΟΤ 1421-2) σε διαμέτρους από 5mm έως 10mm.