Οικοδομικό Σίδηρο

Ο οικοδομικός σίδηρος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικοδομής και η ποιότητα του είναι ζωτικό σημείο για την ανθεκτικότητα της.

Κύριος σκοπός του σιδήρου είναι η αντοχή και η ευστάθεια της κατασκευής, ειδικά για να εξασφαλίζει υψηλή αντισεισμική προστασία.

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ με την πολύχρονη πείρα που διαθέτει, προσφέρει τις κορυφαίες κατηγορίες σιδήρου όπως  Β500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3, Β500Β κατά DIN 488 και BS4449:2005, και Β450C (Ιταλικό πρότυπο).

Σε διαμέτρους από 8mm έως και 40mm σε ευθύγραμμες ράβδους μήκους 12 μέτρων και δέματα βάρους περίπου 2 – 2.5 τόνων.

Επίσης, διαθέτουμε κουλούρες, σε διαμέτρους 8, 10, 12, 14 και 16mm.