Μανδύες

Η χρήση τους, διαδεδομένη στις σημερινές οικοδομές, εξασφαλίζει πλήρη αντισεισμική προστασία, ακρίβεια στη γεωμετρία, μειωμένο κόστος εφαρμογής και ταχύτητα στη διαμόρφωση, τοποθέτηση και σταθερότητα του οπλισμού κατά τη σκυροδέτηση.